Mail Bilgi Sistemi

Kampanyalardan ve yeniliklerden haber almak için lütfen e-mail adresinizi ekleyin!


İsim:

E-posta yaz:

İstersen Paylaş

Üyelik Sözleşmesi
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfEn iyi 
SSS - Genel
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 11 Ocak 2010 21:18
Makale İçeriği
Üyelik Sözleşmesi
Sayfa 2
Tüm Sayfalar
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Aşağıdaki "Üyelik Sözleşmesi" siteye üye olmadan önce dikkatlice okunmalıdır.

Super.besteciler.com üyesi aşağıdaki "Üyelik Sözleşmesi"ni dikkatlice okunduğunu, aynen kabul ettiğini ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladığını kabul ve beyan eder. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye üyelik ve siteden yararlanma hakkına sahip değildir.

1. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Super.besteciler.com üyesi olmak için doldurduğunuz üyelik formu, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni okuyup onaylamanız ve sözleşme hükümlerinin tamamına uymayı kabul ve taahhüt etmeniz halinde işleme konulacaktır. Üyelik formunun altında bulunan "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'ni okudum ve kabul ediyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretlemeniz ve "Kayıt Ol" butonuna basmanız bu sözleşmenin bütün maddelerini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. HİZMETLERİN TANIMI

Super.besteciler.com Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayan üyelerine internet ortamında beste, şarkı sözü ve notalarını yayımlama imkanı sunarak bu eserlerinin diğer Super.besteciler.com üyeleri, müzik yapım şirketleri, prodktörler, reklam şirketleri ve sanatçılara ulaştırılabilmesini sağlar. Üyeler, standart üyelik için verilen tüm etkinlik ve imkanlardan ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahip olurlar. İstedikleri takdirde üyelik derecelerini yükselterek site içerisindeki diğer kullanım alanları ve haklarına da erişebilirler.

3. ÜYELİK SİSTEMİ VE GİZLİLİK İLKESİ

Super.besteciler.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "Elektronik Posta Adresi" ve "şifre"ye sahip olur. "Elektronik Posta Adresi" üyeye özeldir ve aynı "Elektronik Posta Adresi" iki farklı üye tarafından kullanılamaz. Üyeliğin aktif olabilmesi için "Elektronik Posta Adresi"ne gelecek olan aktivasyon linkini kullanmak gerekeceği için üyelerin kullanımda olan bir "Elektronik Posta Adresi"ne sahip olmaları gerekmektedir. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. (İlk üyelik aşamasında şifre otomatik olarak üyenin e-mail adresine yollanır.) Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Super.besteciler.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz. Kullanıcının Super.besteciler.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

4. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye,
- Super.besteciler.com servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin tamamen doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
- Super.besteciler.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Super.besteciler.com'a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
- Super.besteciler.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve Super.besteciler.com ortamına eklediği tüm bilgi, eser, şarkı sözü, nota ve diğer dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Super.besteciler.com un 3. kişi veya kuruluşlara karşı maddi ve manevi olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
- Super.besteciler.com ortamında site geneline zarar verecek veya Super.besteciler.com 'u başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğsa bile tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
- Super.besteciler.com'a gönderdiği beste, şarkı sözü, nota vb. gibi materyallerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirtilen aidiyet haklarının tamamen kendisine ait olduğunu, bu eserlerle ilgili tescil işlemlerini işbu üyelik sözleşmesi'ni onaylamadan önce ilgili mesleki kuruluşlar ve/veya noter aracılığıyla tamamladığını ve bu eserlerin Super.besteciler.com'da yayımlanmasına muvafakatinin tam olduğunu,
- Super.besteciler.com'a eklediği eserlerde intihal tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edileceğini ve bu durumdan dolayı 3. şahıslara karşı Super.besteciler.com'un sorumlu olmayacağını, cezai bir durum doğsa bile tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
- Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Super.besteciler.com'un sorumlu olmayacağını,
- Super.besteciler.com'da sunulan hizmetlere Super.besteciler.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Super.besteciler.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
- Üye verilerinin Super.besteciler.com'un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Super.besteciler.com'un sorumlu olmayacağını,
- Tehdit, taciz edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
- Ortama ekleyeceği yazışma, konu başlıkları, forum başlık ve içeriklerinin genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını,
- Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
- Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
- Super.besteciler.com.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Super.besteciler.com.com'dan tazminat talep etmemeyi,
- Super.besteciler.com'dan izin almadan Super.besteciler.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
- Super.besteciler.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
- Kurallara aykırı davrandığı takdirde Super.besteciler.com'un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
- Super.besteciler.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
- Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım, şarkı sözü, beste, jingle ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalamamayı, kullanmamayı ve 3. tüzel kişi veya kuruluşlara iletmemeyi,
- Doğrudan sistemde bulunan kullanıcılara ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, üyelerin bu amaçla başka bir web sitesine yönlendirilmesi ve sitedeki interaktif alanların bu şekilde illegal ve yetki dışında kullanılması gibi durumlarda Super.besteciler.com'un hukuki yollara başvurma hakkının bulunduğunu ve bunun neticesinde doğacak maddi ve manevi tüm zararları tazmin etmeyi,
- Super.besteciler.com'da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkının saklı olduğunu, bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamayacağını ve/veya pazarlamayacağını, kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yaptığını ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun iznini aldığını belirten bir ibarenin sayfanın altına ekleyeceğini, aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Super.besteciler.com'un hiçbir sorumluluğu olmadığını,
- İşbu sözleşmede yer alan maddelerin, değişikliklerin ana sayfada duyurulması şartıyla Super.besteciler.com tarafından istendiği zaman değiştirilebileceğini ve bu değişiklikleri periyodik olarak takip etmekle yükümlü olduğunu.
- Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
- Diğer üyelere ait olan kişisel bilgi ve materyalleri eser sahibinin yazılı izni olmaksızın kayıt etmemeyi, internet ortamında veya herhangi bir görüntü veya ses yaymaya yarayan materyalle yaymamayı, yayınlamamayı veya kötüye kullanmamayı,
- "Kullanıcı" adı altında yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
- Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında siteye eklediği bilgi, eser, materyal ve gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, onayladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.


5. SUPER BESTECİLER.COM'A VERİLEN YETKİLER

- Super.besteciler.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Super.besteciler.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Super.besteciler.com, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
- Super.besteciler.com link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir.
- Super.besteciler.com, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda, üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.
- Super.besteciler.com, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.
- Super.besteciler.com üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
- Super.besteciler.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, bestelerin, şarkı sözlerinin, notaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Super.besteciler.com sorumlu tutulmayacaktır.
- Super.besteciler.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
- Super.besteciler.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği şarkı sözü, beste, nota mesaj, şiir, haber, dosya, web sayfası gibi bilgi, belge, yazılım gibi materyalleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Super.besteciler.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bundan dolayı üyeler siteye ekledikleri tüm bilgi, belge, şarkı sözü, beste, nota vb. materyallerin tescil işlemlerini siteye üye olmadan önce ilgili meslek kuruluşları veya noter aracılığıyla tamamladıklarını kabul ve beyan ederler. Üyelerin sisteme ekledikleri eserlerin intihal yoluyla bir başka kişi tarafından kopyalanması, yayımlanması veya umuma arz edilmesi sebebiyle doğabilecek zararlardan Super.besteciler.com sorumlu değildir.
- Super.besteciler.com üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
- Super.besteciler.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Super.besteciler.com'un sorumlu olmadığını kabul eder.
- Super.besteciler.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://super.besteciler.com/sayfa.asp?sID=13 adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.
- Super.besteciler.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Super.besteciler.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
- Super.besteciler.com, üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip etme hakkına sahiptir ama buna zorunlu değildir. Üyeler arasındaki iletişim, etkileşim ve ilişkiler, tamamen üyelerin kendi sorumluluğu altındadır. Bir üyenin yayınladığı içerik unsuru, zararlı, hatalı ya da aldatıcı olabilir. Bu durumda diğer üyelerin dikkatli ve sağduyulu davranmaları gerekmektedir. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi bir maddi ya da manevi zarardan Super.besteciler.com sorumlu değildir.
- Super.besteciler.com üyeleri istedikleri zaman, "Profil Düzeni" sayfasında yer alan "İstifa" bölümündeki talimatları takip ederek üyelikten çıkabilir. Super.besteciler.com, herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.
- Super.besteciler.com, kullanıcılar arasında etkileşimi mümkün kılan herhangi bir içerik unsurunu (forumlar, sohbet odaları, kısa mesaj, Messenger'a ait mesaj, fotoğraf ya da profil ) Üyelik Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ya da saldırgan, yasa dışı, üyelerin haklarını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle denetleyebilir veya iptal edebilir.


Son Güncelleme: Çarşamba, 27 Ocak 2010 15:21
 
Reklam